Värva en vän

Stammis på WAU? Bjud in dina vänner till WAU och belönas med en bonus! Både du och den du värvat får 300 kronor var att handla produkter och accessoarer för i våra salonger. Och det bästa av allt, du som stammis får värva hur många vänner du vill under kampanjperioden! 

Steg 1: Uppmana din vän

Som befintlig kund är din uppgift att uppmuntra dina vänner som inte tidigare besökt WAU, att boka en behandling hos oss.

Steg 2: Boka en behandling

I bokningen anger din vän koden VARVAD2024 tillsammans med kontaktuppgifterna (namn & telefonnummer) till dig som värvat.

Steg 3: Nyttja er värdecheck

När din vän varit på sitt första besök hos oss får både du och din vän 300 kronor var att handla produkter och accessoarer för!

Villkor för Värva en vän-kampanjen

Kampanjperiod
Kampanjen är giltig från 2024-03-22 till 2024-05-31. Värdecheckarna måste användas senast 2024-06-30 för att vara giltiga.

Deltagande
För att vara berättigad till deltagande måste du som värvar en vän vara en befintlig kund hos WAU. Den vän du värvar måste i sin tur vara en ny kund som inte tidigare har besökt WAU. För att delta behöver du och den du värvar vara över 16 år och bosatta i Sverige.

Hur man deltar
Du som befintlig kund (värvaren) uppmanar den potentiella nya kunden (vännen) att boka en valfri behandling* hos WAU. Vännen måste uppge koden VARVAD2024 samt dina (värvarens) kontaktuppgifter vid sin första bokning för att båda parter ska motta sina värdecheckar.

*Gäller endast utvalda behandlingar.

Utbetalning av värdecheckar & giltighetstid
Värdechecken på 300 kr tilldelas den nya kunden (vännen) omedelbart efter att denne har genomfört och betalat för sin första bokade behandling hos WAU. Värdechecken måste användas i samband med denna behandling. När den första behandlingen har genomförts och betalats, får du som befintlig kund (värvaren) ett SMS från WAU med din egen värdecheck på 300 kr. Du som värvat din vän måste använda din värdecheck inom 30 dagar från att ha mottagit SMS:et från WAU. 

Begränsningar
Värdecheckarna får inte kombineras med andra erbjudanden, kampanjer eller rabatter. En befintlig kund får värva ett obegränsat antal nya kunder under kampanjperioden. Dock kan en ny kund (vännen) endast bli värvad en gång. Om en ny kund blir värvad av flera befintliga kunder, kommer endast den första värvaren (baserat på tidsstämpeln för det första genomförda köpet av den nya kunden) att erhålla en värdecheck. Detta säkerställer att varje ny kund endast räknas en gång mot kampanjen, oberoende av antalet värvningsförsök från olika befintliga kunder. Värdechecken kan ej lösas in mot presentkort eller kontanter.

Övriga villkor
WAU förbehåller sig rätten att ändra villkoren för kampanjen eller avbryta kampanjen när som helst utan förvarning. Vid misstanke om bedrägeri eller missbruk av kampanjen förbehåller sig WAU rätten att utesluta deltagare från kampanjen. Du som befintlig kund hos WAU bär ansvaret att kontrollera att WAU har rätt kontaktuppgifter (namn, mail och telefonnummer) under kampanjperioden. 

Integritet och dataskydd
Genom att delta i kampanjen samtycker deltagarna till att deras personuppgifter används i enlighet med WAUs integritetspolicy, för syften relaterade till genomförandet av kampanjen.